Podstawowe informacje o chorobie Creutzfeldta Jakoba

O CJD:

Choroba Creutzfeldta Jakoba (Creutzfeldt Jakob Disease, w skrócie CJD) to bardzo rzadka, śmiertelna choroba mózgu. Zapadalność na nią to około 1 przypadek na milion. 85% przypadków to tak zwane zachorowania sporadyczne – na stan dzisiejszej wiedzy bez żadnej uchwytnej przyczyny. Charakteryzuje się niezwykle szybkim pogorszeniem stanu mentalnego, zwykle w przeciągu kilku miesięcy

W początkowych stadiach choroby pacjenci mogą doświadczyć problemów z pamięcią, zmian w dotychczasowym zachowaniu, zaburzenia równowagi i/lub problemy ze wzrokiem. Najczęstsze objawy to:

– niepokój

– depresja

– zaburzone procesy myślowe

– „otępienie”

– problemy w mówieniu i połykaniu.

Wraz z postępem choroby pogorszenie stanu mentalnego chorego jest coraz wyraźniejsze, mogą pojawić się ruchy mimowolne (tzw. mioklonie – zrywy mięśniowe), ślepota, niedowłady lub osłabienie kończyn, a ostatecznie mutyzm akinetyczny – stan, w  którym pacjent w konsekwencji uszkodzenia mózgu nie mówi i nie porusza się, kontakt zostaje skutecznie ograniczony.

Głównym problemem w diagnostyce i opiece nad osoba chorą jest brak jednej, typowej ścieżki choroby. Część symptomów u niektórych może występować w początkowych stadiach choroby, u innych zaś pojawiać się w końcowych. Znając jednak specyfikę choroby oraz spodziewany jej przebieg można lepiej zaopiekować się chorym i łatwiej przystosować się do zaistniałej sytuacji.

DO POBRANIA:

Foldery informacyjne zawierające  zbiór praktycznych wskazówek i informacji dla opiekunów i rodziny chorego)

KONTAKT:

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do skorzystania z formularza w zakładce Kontakt. Uzyskasz tam wsparcie oraz odpowiedzi na wiele nurtujących Cię pytań.